Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

MAN KAMYON VE OTOBÜS TİC. A.Ş. PAZARLAMA FAALİYETİNE DAİR KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret Anonim Şirketi (MAN Kamyon) olarak tarafınıza ait kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumanın hassasiyetle üzerinde durarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Veri sahiplerinin ad soyadı, adres, iş adresi, e-mail adresi, telefon numarası, CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, fotoğraf, video ve görüşme kayıtları ile kartvizit, işveren ticaret unvanı, unvan, meslek ve etkinlik sırasında toplanan diğer verilerinden oluşan kişisel verileri; müşteri ilişkilerinin planlanması ve icrası;potansiyel ve gerçek müşterilere ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması; medya planlamasının ve CRM çalışmalarının yapılması; organizasyon, seminer, toplantı, teslimat törenleri ve basın duyuruları başta olmak üzere MAN Kamyon bünyesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve duyurulması; dijital ve diğer mecralarda (MAN Dergi, MAN Bülten, My MAN, Sosyal medya hesapları vb.) reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası, hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması; veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması; kimlik denetimi; iç denetim süreçlerimizin yürütülmesi ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve MAN Kamyon hukuk işlerinin icrası/takibi amaçlarıyla işlenecektir.

Bu kişisel veriler, veri sahibi ile yapılan fiziki görüşmeler ile kişinin kartvizit teslimi, elektronik ortamda internet sitesi üzerinden iletişim formu doldurulması, sözlü ve yazılı usuller ile etkinliklerde çekilen fotoğraf ve video kayıtları aracılığı ile toplanmakta, açık rızanıza dayalı olarak ve KVKK’nın 5. maddesi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Veri sahiplerinin işlenen kişisel verileri dergi gönderiminin yapılabilmesi için anlaşmalı kargo şirketleri ve kuryelere, kullanılan veri tabanlarının ait olduğu iş ortakları ile reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla bayi ve yetkili servislere, iş ortaklarına, tedarikçilere, PR ajansı, reklam ajansı, haber siteleri ve haber bültenlerine; etkinlik süresince güvenliğin temini amacıyla etkinlik alanı sahibi etkinlik iş birliği ortakları veya sponsorlarına, SMS gönderimi yapılabilmesi için ilgili iş ortaklarımıza; hukuk/icra işlerinin takibi için iş ortaklarımız ile adli ve idari birimlere; yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerinizi bu kurum ve kuruluşlara; pazarlama faaliyetlerinin raporlanması ve reklam amacıyla kullanılabilmesi için MAN Truck & Bus SE ve Traton Grup’a aktarılabilecektir. Ayrıca etkinlik kapsamında elde edilen fotoğraf, video gibi kişisel verileriniz sadece etkinliğin, markanın veya kurumun tanıtımı, bilgilendirilmesi ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılabilmekte, MAN Dergi ve MAN Bülten’de yayınlanabilmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Balıkhisar Mahallesi Özal Bulvarı No: 576/1 06750 Akyurt/ANKARA adresine iletebilirsiniz.