Uyum ve İhbar Sistemi

Uyum ve İhbar Sistemi

Değerlerle değerler yaratıyoruz

MAN içinde ve iş ortaklarımızla başarılı bir işbirliği için uyum ve dürüstlük esastır.

Çok sayıda bölüme ve köklü bir mirasa sahip, küresel ölçekte aktif bir işletme olarak MAN, müşterileri, çalışanları, yatırımcıları ve kamuya karşı sosyal bir sorumluluk taşımaktadır. Bu sosyal sorumluluk, MAN’ın her zaman ve her yerde yürürlükteki yasalara uymasını, temel etik değerlere saygı göstermesini ve sürdürülebilir şekilde hareket etmesini kapsamaktadır.

Alexander Vlaskamp – CEO MAN Truck & Bus SE

Uyum ve Dürüstlük

Uyum ve dürüstlük MAN’ın stratejisinin temel bileşenleridir ve Grubun her kademesinde ve tüm çalışanlar (Yönetim Kurulu, yöneticiler ve her bir çalışan) tarafından uygulanmalıdır.

Bu bir yandan yasal düzenlemelerin yanı sıra şirket içi yönergelere, kurallara ve standartlara uyumu da kapsamaktadır. Öte yandan, ‘sorumluluk’ şirket değerimizin esaslı bir unsuru olan dürüstlük, açık bir kurum kültürünün temelini oluşturmaktadır. Burada odak noktası, farkındalık ve çalışma hayatındaki her durumda nasıl sürdürülebilir ve dürüst bir şekilde hareket edileceğinin anlaşılmasıdır. Bu temel, tüm MAN çalışanları için bir kurallar bütünü olarak Davranış Kuralları (MAN Code of Conduct) tarafından sağlanmaktadır. MAN Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC) organizasyonu, uyum ve dürüstlüğün Grup genelinde yaşanmasını ve uygulanmasını sağlamak için çalışanları çeşitli önlemlerle desteklemektedir. Her çalışan iç ve dış kurallara ve yasalara uymakla sorumludur. Ve bu sorumluluk iş yerinde sona ermez. MAN, topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olduğu gibi, iş ortakları için de sosyal sorumluluğa uyum konusunda beklentileri belirlemektedir. Buna örneğin,Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasasına ilişkin Beyanı dahildir; MAN, şirket içinde ve dışında insan haklarına uyumu sağlamaya yönelik önlemlere açıkça atıfta bulunmaktadır.

MAN Uyum Programı

Uyum ve dürüstlük, şirketin tüm alanlarında geçerlidir. Bu nedenle MAN Uyum Programı tanımlanmıştır. Bu, şirketin tüm etik ve ahlaki değerler dizisinin temelini oluşturur:

Önleme
MAN Uyum Programı, dürüstlük ve şeffaflık kültürünü teşvik etmektedir. Çok sayıda iletişim ve eğitim önlemi, personelin uyum ve dürüstlük konularında farkındalığını artırmakta ve böylece uyum ihlallerini önlemektedir.

Ortaya Çıkarma
Önleyici tedbirlere rağmen uyum ihlalleri meydana gelebilmektedir. İhlalleri tespit etmek için çeşitli bildirim kanalları ve kendi izleme sistemlerimiz kullanılmakta ve bunlar daha sonra dikkatli ve gizli bir şekilde soruşturulmaktadır.

Reaksiyon
MAN uyum ihlallerine tolerans göstermez. Tespit edilen ihlaller derhal ve etkin bir şekilde giderilir. Ayrıca, gerekli önlemler derhal alınır.

Dış kuruluşlara üyelikler

MAN, kendi grup sınırları dışında da uyumluluk konusunda kararlıdır. GRC organizasyonu, güncel uyum konuları hakkında iş dünyasından ve akademik çevrelerden uzmanlarla düzenli olarak görüş alışverişinde bulunmaktadır.

MAN, TRATON ile birlikte yolsuzlukla mücadeleyi desteklemekte ve teşvik etmekte ve bu pozisyonunu diğer ticari işletmelerle birlikte aşağıdaki kuruluşlarda temsil etmektedir.

Transparency International

United Nations Global Compact

German Institute for Compliance (DICO)

Davranış Kuralları (MAN Code of Conduct)

calisan

Çalışanlar için

MAN Davranış Kuralları tüm MAN çalışanları(Yönetim Kurulu, yöneticiler ve her bir çalışan) için eşit şekildegeçerlidir. Bu kurallar; saygı, takım ruhu, sorumluluk, önce müşteri ve israfı önleme gibi kurumsal değerlerle birlikte MAN’ın kurumsal kültürünün özünü oluşturmaktadır. Davranış Kuralları özellikle MAN çalışanlarına yöneliktir ve çalışanların sorumlu davranışlara özellikle dikkat etmeleri gereken durumlara ilişkin somut ve bağlayıcı ilkeleri ortaya koymaktadır. Örnekler kullanarak, günlük iş hayatındaki çatışma durumlarıyla nasıl başa çıkılabileceği anlatılmaktadır.

Code of Conduct

Tedarikçiler ve iş ortakları için

Tedarikçiler ve iş ortakları için

MAN, tedarikçileri ve iş ortakları ile çalışanlarından her zaman ve her yerde sorumlu davranmalarını, yürürlükteki yasal düzenlemelere uymalarını ve temel etik değerlerine saygı göstermelerini beklemektedir.

Bu nedenle MAN, MAN’ın tedarikçilerinin ve iş ortaklarının uymayı taahhüt ettiği asgari etik standartlarını içeren Tedarikçiler ve İş Ortakları için kendi Davranış Kurallarını yayınlamıştır.

Code of Conduct Suppliers and Business Partners

Risk yönetimi

MAN çok sayıda riske maruz kalmaktadır – çünkü girişimcilik faaliyeti risksiz mümkün değildir. Söz konusu riskler girişimcilik faaliyetlerinin kendisinden veya dış etkilerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle MAN, ticari faaliyetlerine yönelik olarak etkin bir risk yönetim sistemleri kombinasyonunu hayata geçirmiştir.

Dünya çapında uygulanan aşağıdaki yönetim sistemleri MAN’ın risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır:

  • İş Sürekliliği Yönetimi (BCM)
  • Kurumsal Risk Yönetimi (ERM)
  • İç Kontrol Sistemi (ICS)
  • Sürekli Kontrol İzlemesi (CCM)

Elde edilen bilgiler bir araya getirilerek şirketin genel bağlamına yerleştirilmekte, risk sorumluları tarafından yönetilmekte ve Yürütme Kurulu ve ilgili karar alma organlarına düzenli olarak raporlanmaktadır.

İhbar sistemimiz

Dürüstlük ve yasal düzenlemelere uyumun yanı sıra Davranış Kuralları ile Tedarikçiler ve İş Ortakları için Davranış Kurallarında belirtilen ilkeler kurumsal kültürümüzün en önemli öncelikleri ve temel taşlarıdır. Bu değerlerin karşılanması ve kural ihlallerinden kaynaklanan potansiyel risklerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için, çalışanlar veya dış ortaklar tarafından yapılan potansiyel kural ihlallerinin erken bir aşamada tespit edilmesi, açıklığa kavuşturulması ve durdurulması ve gerektiğinde disiplin tedbirlerinin uygulanması çok önemlidir. TRATON GROUP, açık konuşma kültürünü teşvik etmek ve olası yanlışları tespit etmek için Markalar ve TRATON Soruşturma Ofisi arasında işbirliği içinde yönetilen küresel, bağımsız, tarafsız ve gizli bir ihbar sistemini kullanmaktadır.

TRATON Soruşturma Ofisi, ihbarda bulunanlar için merkezi irtibat noktasıdır. Grup genelindeki ihbar sistemi ve dahili soruşturmaların yürütülmesine ilişkin prosedürler, dahili bir Marka Politikası ile yönetilmektedir.

İhbar sistemimiz, ihbarda bulunanlar ile soruşturmayla ilgili veya soruşturmaya destek veren kişilerin korunması gibi temel ilkelere dayanmaktadır. İhbarda bulunanların anonim kalma hakkına saygı duymakta ve masumiyet karinesini ve ilgili kişilere yönelik soruşturmaların adilliğini desteklemekteyiz. İhbar sistemi aracılığıyla alınan bilgiler adil, hızlı ve hassas bir şekilde değerlendirilecek ve en üst düzeyde gizlilikle ele alınacaktır. Anonim olarak ihbarda bulunanların tespit edilmesi için herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Ancak, kötü niyetle yapılan her türlü bildirim ciddi bir kural ihlali olarak değerlendirilecektir.

MAN Truck & Bus’ın Yönetişim, Risk ve Uyum, Güvenlik, Denetim, Hukuk ve İK/İnsan ve Kültür alanlarındaki özel birimleri soruşturmaları desteklemektedir. Bir soruşturma ancak gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve bir kural ihlali olduğuna dair makul bir şüphenin oluşmasının ardından başlatılmaktadır. MAN Truck & Bus’ın ihbar ve iç soruşturmalarla ilgilenen bölümleri, özellikle olası ağır kural ihlalleri konusunda TRATON Soruşturma Ofisi’ndeki meslektaşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

“Şirketimizin yasal ihlallerden ve bunların olumsuz sonuçlarından korunması her çalışanın sorumluluğudur.”

Dr. Bernhard Lippsmeier – Yönetişim, Risk ve Uyum Lideri, Baş Uyum Yetkilisi MAN Truck & Bus

İhbarlar Nasıl Bildirilebilir?

MAN Grubu ile bağlantılı olarak herhangi bir yasal ihlal veya kural ihlali hakkında spesifik bilgilere sahipseniz, aşağıdaki iletişim seçeneklerini kullanarak ihbar sistemimizle iletişime geçebilirsiniz.

Speak up! 7/24 TRATON GROUP ihbar portalı

Dünya çapında ihbarda bulunabilecek kişiler günün her saati çeşitli dillerde kullanılabilen TRATON Speak up! Aracını; yolsuzluk veya antitröst yasası gibi beyaz yaka suçları, veri koruma konularının yanı sıra insan hakları ve çevresel yükümlülüklerle ilgili riskler ve ihlaller veya diğer iç ve yasal düzenlemelerle ilgili, potansiyel ihlallere ilişkin ihbarda bulunmak için kullanabilirler. İhbarcılar Speak up! aracına isimleriyle kaydolabilir ya da isim belirtmeyebilirler. Tüm bildirimler gizli olarak değerlendirilmektedir. Tercih ettikleri dil bildirim kanalında sunulmasa bile, ihbarda bulunanlar bildirimlerini sunmak için herhangi bir dili kullanabilirler. İhbar portalımız, ilgili portalı harici, sertifikalı sunucularda (Almanya’da bulunan) barındıran üçüncü bir tarafça işletilmekte ve ihbarcıların ihbarlarını anonim ve takip edilemez bir şekilde bize iletebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Speak Up! https://www.bkms-system.net/TRATON adresindeki internet erişimli her bilgisayardan erişilebilir.

TRATON Soruşturma Ofisi içindeki irtibatlar (posta ve e-posta)

Dahili ve harici ihbarda bulunanlar, insan hakları veya çevresel yükümlülüklerle ilgili potansiyel mevzuat ihlallerini veya riskleri her zaman ve her dilde doğrudan ve gizli olarak TRATON Soruşturma Ofiisi’ndeki meslektaşlarına bildirebilmektedir:

Posta adresi

TRATON SE
TRATON Investigation Office
Hanauer Strasse 26
80992 Munich, Almanya

investigation-office@traton.com

İlgili ekipler sizinle yüz yüze, telefonda veya e-posta yoluyla görüşmeye hazırdır.

Diğer dahili bildirim kanalları

İhbarda bulunanlar endişelerini her zaman aşağıdaki iç birimlere iletme imkanına sahiptir:

  • Doğrudan yönetici
  • İnsan Kaynakları/İnsan ve Kültür fonksiyonu (yerel veya merkezi)
  • Grup İç Denetim
  • Grup Güvenliği, Grup Uyum/Yerel Uyum Görevlileri

Bildirimi alan birim daha sonra bilgileri, iç prosedürlerimizde belirtildiği şekilde, özel ihbar birimlerine iletecektir.

7/24 Volkswagen İhbar Hattı

Kural ihlalleri Volkswagen AG tarafından sağlanan 7/24 İhbar Acil Hattı aracılığıyla da bildirilebilir. Acil hat günün her saati hizmet vermekte ve Volkswagen Grubu’nun tüm markalarıyla ilgili ihbarları – istenirse isimsiz olarak da – kabul etmektedir. Acil hat üzerinden MAN Truck & Bus bünyesindeki şirketlerle ilgili alınan tüm ihbarlar doğrudan TRATON Soruşturma Ofisine iletilmektedir.

İhbar hattına buradan ulaşabilirsiniz:

+800 444 46300 * (uluslararası ücretsiz numara)

+49 5361 946300 (yerel telefon sağlayıcınız ücretsiz hizmeti desteklemiyorsa ücretli numara)

Volkswagen Ombudsmanları

Volkswagen AG, TRATON Soruşturma Bürosuna – talep üzerine isimsiz olarak da – yardımcı olabilecek veya ipuçlarının iletilmesini sağlayabilecek iki harici avukat (Ombudsman) görevlendirmiştir.

Volkswagen AG’nin Ombudsmanları hakkındaki bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

Harici Bildirim Kanalları

Yanlış davranışların yukarıda açıklandığı gibi dahili raporlama kanalları aracılığıyla raporlanmasını teşvik ediyoruz. Bununla birlikte, AB İhbar Direktifi göz önünde bulundurulduğunda, AB üye ülkeleri, suistimal raporlarını dış raporlama kanalları olarak da kabul eden belirlenmiş makamlar tanımlamıştır (veya yakında tanımlayacaktır). Aşağıdaki dış kanallara genel bakış bölümünden raporlama yaptığınız ülkeleri kontrol edin.

Raporunuzu nasıl işleme alıyoruz?

Şirketimizde, olası kural ihlallerine ilişkin ihbarlar çalışanlar, iş ortakları/karşı taraflar, müşteriler ve diğer üçüncü taraflarca çeşitli kanallar aracılığıyla, herhangi bir zamanda ve herhangi bir dilde bildirilebilmektedir. İhbarlar daha sonra TRATON Soruşturma Ofisi tarafından ele alınmakta ve bu ofis, kapsamlı ve uygun soruşturmaların gizli bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamaktadır.

TRATON Soruşturma Ofisi’ndeki nitelikli ve deneyimli meslektaşlarımız, olası suistimallerle ilgili her raporu ayrıntılı bir şekilde inceler ve ilgili Marka Politikası’na göre süreci sistematik bir şekilde takip eder. İlk olarak, ihbarda bulunanlar TRATON Soruşturma Ofisi’nden bir alındı onayı alacak ve bu ofis daha sonra ihbarınızı olası yasal riskler açısından değerlendirecektir. Bu, ihbar edilen konuyla ilgili soruların açıklığa kavuşturulmasını ve özellikle ihbarcılardan mevcut bilgilerin toplanmasını içermektedir. Bu ilk değerlendirme sonucunda ağır kural ihlali şüphesinin ortaya çıkması halinde MAN Truck & Bus bünyesinde özel bir soruşturma birimi tarafından soruşturma başlatılmaktadır. Daha sonra, soruşturmanın sonuçları TRATON Soruşturma Ofisi tarafından yasal olarak değerlendirilecek ve uygun önlemler önerilecektir. İhbarlar ağır olmayan kural ihlaline işaret ediyorsa, vaka, TRATON Soruşturma Ofisi’nden rehberlik alma imkanı olmakla birlikte, kendi başlarına araştırılmak ve değerlendirilmek üzere MAN Truck & Bus bünyesindeki uygun bir kuruma devredilebilir. İhbarda bulunanlar veya ilgili çalışanlar, prosedürün durumu ve sonucu hakkında her zaman TRATON Soruşturma Ofisi ile iletişime geçebilmektedir. Sonuçlar, bilmesi gerekenler ilkesi göz önünde bulundurularak yasal olarak mümkün olduğu ölçüde paylaşılmaktadır. Ancak işlem süresi prosedürün konusuna bağlı olarak değişmektedir.

İnsan hakları ve çevresel yükümlülüklere ilişkin riskler ve ihlaller de dahil olmak üzere, iş ortakları/karşı taraflar, tedarikçiler ve diğer üçüncü taraflarca Tedarikçiler ve İş Ortakları için Davranış Kurallarının olası ihlalleri de TRATON Soruşturma Ofisine bildirilebillinir. TRATON Soruşturma Ofisi, bildirilen konuyu uygun şekilde işleme koyacak olan sorumlu departmanları bilgilendirecektir. Bu, özellikle ihlaller ve/veya risklerin en aza indirilmesi veya sona erdirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını içermektedir.

TRATON GROUP Şikâyet Prosedürü için Prosedür Kuralları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. “Buna ek olarak MAN Truck & Bus, insan haklarının korunması ve bu haklara saygı gösterilmesi konusunda kuruluştan ve tedarikçilerden beklentilerini açıklayan bir İnsan Hakları Politikası Beyanı yayınlamıştır.

İhbarda Bulunanlar için Veri Koruma: TRATON Soruşturma Ofisi, yapılan ihbarı değerlendirmek ve işlemek amacıyla sağladığınız kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Veri koruma ve sahip olduğunuz haklar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir endişeniz veya geri bildiriminiz var mı?

Ürünlerimiz veya aracınızla ilgili herhangi bir sorunuz veya isteğiniz varsa, bizim veya iş ortaklarımız (bayiler veya servislergibi) tarafından sağlanan hizmetler hakkında geri bildirim veya şikayetleriniz varsa, lütfen müşteri hizmetleri merkezlerimizle iletişime geçin.

Başka sorunuz var mı?

İhbar sistemi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya iyileştirme öneriniz olması durumunda lütfen TRATON Soruşturma Ofisi ile her zaman iletişime geçin.

Bizimle investigation-office@traton.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.